Ο άξονας των προγενέθλιων εκλείψεων και η αλληλεπίδραση ανθρώπου και «φυλής»

Οι προγενέθλιες εκλείψεις σε σχέση με το γενέθλιο χάρτη είναι ένα στοιχείο που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στην ελληνική βιβλιογραφία. Λέγοντας προγενέθλιες εκλείψεις εννοούμε τις εκλείψεις εκείνες που ήταν οι τελευταίες χρονικά πριν γεννηθεί το πρόσωπο που εξετάζουμε. Αν για παράδειγμα, κάποιος έχει γεννηθεί στις 21 Ιουνίου του 1971, η τελευταία έκλειψη Ηλίου πριν τη γέννηση του θα έχει συμβεί στις 15 Φεβρουαρίου 1971 και η τελευταία έκλειψη Σελήνης λίγες ημέρες μετά. Τις ημέρες των εκλείψεων μπορούμε να τις βρίσκουμε από τα αστρολογικά προγράμματα ή τους καταλόγους αστρονομικών site (π.χ. της NASA).

Οι προγενέθλιες εκλείψεις αποτελούν κοσμικά γεγονότα, επιδρούν δηλαδή σε ευρύτερο κύκλο ανθρώπων και η σύγκριση τους με το γενέθλιο χάρτη ενός ατόμου συνδέει το ατομικό με το συλλογικό είναι μέρος δηλαδή μίας διαδικασίας που εξετάζει «τι συνέβαινε στον κόσμο την εποχή που γεννήθηκε ο τάδε άνθρωπος;»

Η θεωρία πίσω από αυτή τη σύνδεση είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι ξεκάρφωτος, αλλά είναι ενταγμένος σε μία ομάδα, σε ένα πλαίσιο και επομένως τα πλανητικά γεγονότα της εποχής του μπορεί να έχουν σημασία και να επιδρούν στο γενέθλιο χάρτη του.

Αλλά και αντίστροφα, είναι δυνατό, ένας άνθρωπος να γεννιέται με τέτοια συνάφεια με τις πλανητικές θέσεις της εποχής του, ώστε να καταλήγει να «εκπροσωπεί» ιδέες και τάσεις της εποχής καλύτερα από τους άλλους. Κάπου εδώ είναι που αρχίζουμε και μιλάμε για «μοιραίους» χάρτες ή για «καρμικές» αποστολές.

Δεν είναι απαραίτητο όμως να δώσουμε μία μεταφυσική διάσταση σε όλο αυτό το ζήτημα. Μπορούμε απλά να θεωρήσουμε ότι κάποιοι από μας για κάποιους λόγους λειτουργούν πιο συντονισμένα με τις καταστάσεις της εποχής που γεννήθηκαν ή οι γύρω τους βλέπουν σε αυτούς πρότυπα των καταστάσεων αυτών που συνέβησαν μία συγκεκριμένη εποχή.

Αυτές οι προσωπικότητες ακριβώς λόγω αυτής της σύνδεσης αναδεικνύονται συνήθως περισσότερο στο περιβάλλον τους, υφίστανται όμως παράλληλα πιο ισχυρά την επίδραση των πλανητικών γεγονότων της εποχής (και μια που μιλάμε για εκλείψεις των ίδιων των εκλείψεων).

Κατά μία άλλη άποψη οι εκλείψεις έτσι κι αλλιώς συνιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον μέχρι την επόμενη έκλειψη) ένα ευαίσθητο σημείο στο χάρτη, οπότε ο γενέθλιος χάρτης του ατόμου θα μπορούσε κάλλιστα δίπλα σε όλες τις άλλες πλανητικές θέσεις και μοίρες να περιέχει και σαν γενέθλια θέση τη μοίρα των δύο τελευταίων εκλείψεων.

Η ερμηνεία των εκλείψεων

Για την ερμηνεία των προγενέθλιων εκλείψεων θα διακρίνουμε μεταξύ της προγενέθλιας έκλειψης Ηλίου και αυτή της Σελήνης. Για την έκλειψη Ηλίου υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία ότι η μοίρα της αφορά ευαίσθητα σημεία ζωτικότητας στο χάρτη του ατόμου και επομένως μπορεί να συνδέεται με θέματα υγείας. Η άλλη ότι η μοίρα αυτή και οι όψεις που κάνει μαζί με τη θέση της σε ζώδιο και οίκο το πώς επιθυμεί να δράσει το άτομο παρεμβατικά στα γεγονότα της εποχής του. Με τη μεταφυσική γλώσσα αυτό ονομάζεται συνήθως «τι έρχεται να μας διδάξει». Άλλοι «θεωρητικοί» των εκλείψεων ισχυρίζονται ότι ή προγενέθλια έκλειψη Ηλίου σηματοδοτεί τη στιγμή της εισόδου της Ψυχής μέσα στο Σώμα (αν όντως είναι έτσι θα ήταν ίσως μία εξίσου σημαντική στιγμή με την ίδια τη Γέννηση).

Όλα αυτά ωστόσο είναι περισσότερο θεωρητικά. Αυτό που θα μπορούσαμε να δούμε πιο προσγειωμένα σαν ερμηνεία θα ήταν ότι η προγενέθλια έκλειψη Ηλίου περιγράφει με κάποιο τρόπο κάποιου είδους επιθυμία παρέμβασης του ατόμου σε όλα αυτά που βλέπει γύρω του, κάποιου είδους ενέργεια μεταβολής των πραγμάτων ή αλλαγής των καταστάσεων.

Η έκλειψη Σελήνης από την άλλη αφορά πιο πολύ ενέργειες συνδεδεμένες με τη Σελήνη. Μας δείχνει αυτή η έκλειψη το κλίμα που επικρατεί «στη φυλή» την ώρα της γέννησης, άρα σε ποιο περιβάλλον «προσγειώνεται» ο εξεταζόμενος και πώς θα τον «υποδεχτούν».

Μιλώντας πάλι μεταφυσικά και επειδή η «προσγείωση» έχει να κάνει σύμφωνα με τις μεταφυσικές σχολές με τις «εμπειρίες» που έρχεται να αποκομίσει μία ψυχή, αυτό που λέγεται στη μεταφυσική γλώσσα είναι ότι η προγενέθλια έκλειψη Σελήνης έχει να κάνει με τα «μαθήματα» που θέλει να πάρει μία ψυχή. Και πάλι όμως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πράγματα που λέγονται μεταφυσικά, μπορούν να ερμηνευτούν και αλλιώς. Έτσι η συγκεκριμένη έκλειψη μας δείχνει στην ουσία «σε τι κόσμο» γεννιόμαστε, κόσμο τον οποίον θα αναγκαστούμε καθώς μεγαλώνουμε να «αντιμετωπίσουμε» είτε για να πάρουμε την αποδοχή του, είτε για να μας «επιτρέψει» να εκδηλώσουμε το δυναμικό μας.

Οι δύο εκλείψεις λοιπόν βλέπουμε ότι δημιουργούν όπως και πολλά άλλα πράγματα στην αστρολογία μία πολικότητα. Η μεν έκλειψη Ηλίου μας δείχνει τι θέλουμε να κάνουμε σε σχέση με τα ζητήματα της εποχής και η έκλειψη Σελήνης τους περιορισμούς που μας επιβάλλει το περιβάλλον και οι οποίοι λειτουργούν πράγματι ως μαθήματα, γιατί θα πρέπει να περάσουμε μέσα από αυτούς για να υλοποιήσουμε τους σκοπούς μας.

Κανένας από μας λοιπόν δε γεννιέται ξεκάρφωτος. Και το όνειρο του για να πραγματοποιηθεί περνάει απαραίτητα μέσα από την αποδοχή/απόρριψη και γενικότερα αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του.

Αυτό είναι βασικά το μάθημα που καλούμαστε να πάρουμε εξετάζοντας τη συναστρία των προγενέθλιων εκλείψεων με το χάρτη μας.

Αν θέλαμε να το δούμε από άλλη σκοπιά θα λέγαμε ότι κάθε έκλειψη Ηλίου είναι μία πολύ ισχυρή Νέα Σελήνη. Άρα ξεκινάει ένα νέο κύκλο και κρύβει μία ιδέα που ψάχνει εκδήλωση. Από την άλλη μία έκλειψη Σελήνης είναι μίας πολύ ισχυρή Πανσέληνος. Οι ενέργειες εδώ είναι πιο μαζικές και λιγότερο ατομικές, έχουν να κάνουν περισσότερο με το κλίμα της εποχής.

Σημαντικό ρόλο επίσης παίζουν και οι Δεσμοί σε σύνοδο με τους οποίους γίνεται η έκλειψη. Αν είναι εκλείψεις Βόρειου Δεσμού συνήθως τα ζητήματα έχουν να κάνουν με άνοιγμα σε κάτι νέο, φόβο και άγνωστο, ενώ με το Νότιο Δεσμό στην ενίσχυση του παλιού, την επανάληψη του ή την αποσάρθρωση του.

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι η συναστρία των προγενέθλιων εκλείψεων με το γενέθλιο χάρτη, δείχνει ότι η ατομική μας κάθοδος στη ζωή δεν είναι και τόσο «ξεκομμένη» από το γύρω της περιβάλλον, υπηρετεί – εκτός των προσωπικών ενδεχομένως μαθημάτων – και κάποιο συλλογικό σκοπό και ρόλο και μας τοποθετεί σε μία σχέση με το συλλογικό, από το οποίο καλούμαστε και να εισπράξουμε και να δώσουμε.

Φυσικά όλα αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσαν να ερμηνευτούν με βάση το γενέθλιο χάρτη και μόνο. Αλλά όπως και σε άλλες περιπτώσεις που είδαμε (π.χ. στους Δεσμούς) εδώ πάλι αυτό που μας βοηθάνε οι εκλείψεις είναι να συμπληρώσουμε κάποιες χροιές και κυρίως κάποια αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Δεν αντικαθιστούν τους πλανήτες στην πρόβλεψη των γεγονότων.

Η σημασία των εκλείψεων στις συναστρίες και τις διελεύσεις

Εκτός από τη γενέθλια εξέταση των προγενέθλιων εκλείψεων, η θεωρία της συσχέτισης τους με το χάρτη περνάει και μέσα από τις συναστρίες και τις εκλείψεις. Οι συναστρίες ενεργοποιούν μέσω άλλων προσώπων άλλωστε έτσι κι αλλιώς ευαίσθητα σημεία στο χάρτη μας, γιατί όχι και τα σημεία των εκλείψεων. Λέγεται έτσι ότι μέσα από σχέσεις και συνεργασίες συνειδητοποιούμε ακριβώς αυτή την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και παίρνουμε ανάλογη θέση. Ξένοι μελετητές έχουν καταγράψει συχνή σύμπτωση γενέθλιων θέσεων συντρόφων με τη μοίρα της έκλειψης του γενέθλιου χάρτη του εξεταζόμενου.

Αλλά και στις διελεύσεις οι εκλείψεις πραγματοποιούν κύκλους και επιστροφές, όπως οι αργοί πλανήτες. Κάθε 19 με 20 χρόνια επαναλαμβάνεται η περίοδος των εκλείψεων με κάποια Νέα Σελήνη ή Πανσέληνο να συμβαίνει σε σύνοδο (ανοικτή συχνά) με την προγενέθλια έκλειψη Ηλίου ή Σελήνης.

Οι περίοδοι αυτές είναι συνήθως περίοδοι με σημαντικά γεγονότα, ενώ προς επιβεβαίωση είναι και παρατηρήσεις ξένων αστρολόγων ότι συνδέονται συχνά με εγκυμοσύνες παιδιών.

Με άλλα λόγια οι μοίρες των προγενέθλιων εκλείψεων μπορεί να σηματοδοτούν τη χρονική στιγμή που συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα στη ζωή μας και αξίζει να μελετώνται διεξοδικά.

Ιδιαίτερα σε θέματα υγείας η μειωμένη ζωτικότητα (έκλειψη Ηλίου) αλλά και η έντονη συναισθηματική πίεση ή ανασφάλεια (Έκλειψη Σελήνης) αξίζει να μελετώνται με προσοχή για να δείξουν στιγμές που ο άνθρωπος χρειάζεται οπωσδήποτε πρακτική (ενίοτε και ιατρική) ή ψυχολογική στήριξη.

Δείτε επίσης

1. «Spiritual Astrology» by Karen McCoy and Jan Spiller.
2. «Eclipses Fascinating» by Celeste Teal
3. Lindaland – Astrology 2. – 0 eclipses – pre natal eclipse point (forum της Linda Goodman)

Advertisement

About vassilis papadolias

Ο Βασίλης Παπαδολιάς, απόφοιτος της Mayo School of Astrology, ξεκίνησε να γράφει στην Ελλάδα στο χώρο του διαδικτύου. Συνεργάστηκε με δημοφιλείς ιστοσελίδες όπως το Myhoroscope.gr και το Astrology.gr. Έχει συγγράψει δέκα βιβλία αστρολογίας και εσωτερικής φιλοσοφίας, ενώ εκδίδει σε συνεργασία με έγκριτους συναδέλφους και το New Age Astrology Magazine. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Φίλοι Αστρολογίας Ελλάδος (2013), ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της εταιρίας το 2015 και ταμίας το 2016. Είναι μέλος της ISAR και έχει συμμετοχές με άρθρα του στο περιοδικό της ένωσης, το ISAR Journal. Βασικά χαρακτηριστικά της αστρολογικής του προσέγγισης είναι η ψυχολογική παράμετρος και η αυτογνωσία, ενώ κατά καιρούς έχει εκλαϊκεύσει με επιτυχία και θέματα που αγγίζουν τη σχέση της αστρολογίας με τη μεταφυσική. Έχει ασχοληθεί εκτενώς και με την πολιτική αστρολογία κάνοντας σχετικές έρευνες για τα αποτελέσματα εκλογών ή τη σχέση των πλανητών με πολεμικές συγκρούσεις. Πραγματοποιεί τακτικά και κάθε χρόνο Μαθήματα Αστρολογίας, ενώ από το 2014 διατηρεί και τον εκδοτικό οίκο il-piccolo.gr.
This entry was posted in Άρθρα and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s